gramatas spacer atklatnes spacer perles

Harijs Sils

Harijs Sils dzimis 1966. ga­da 27. feb­ruārī Rīgā. Bei­dzis Lat­vi­jas Lauksaimniecības uni­ver­sitāti, iegūstot būv­in­ženiera specialitāti. Studentu korporācijas «Gersica­nia» filistrs. Būvfirmas «PMS 2» direktors. Precējies, ir dēls Kārlis un meita Gunda.

2001. gadā piedalījies pārgā­jienā ar slēpēm Ziemeļpola apvidū. 2002. gadā piedalījies 60 dienu autoekspedīcijā «Pa­saules jumts»: Latvija–Tibeta–Latvija (23 tūk­stoši kilometru). 2005. gadā pie­da­lījies 100 dienu autoekspe­dīcijā «Saules vārti» pa 11 Latīņameri­kas val­stīm (19 tūkstoši kilo­metru). Piedalījies laivotāju ekspedīcijās pa Stikini, Džordžu un Koroki Kanādas ziemeļos. Sasniedzis Elbrusa, Kilimandžāro, Mon­blāna, Tubkala un citas kalnu virsotnes, pie­da­lī­jies kalnu pārgājienos Altajā, Alpos, Pirenejos, Atlasa kalnos, Kau­kāzā un Andos.

Kopš 2002. gada aktīvi piedalās bezceļa rallijos, 2003. un 2004. ga­dā iegūstot 1. vietu Latvijas kausa izcīņā TR 3 klasē. Septiņas reizes pie­dalījies VX seriāla piedzīvojumu sacīkstēs. 2007. gada Latvijas čem­pionātā Moto piedzīvojumu sacīkstēs ieguvis 2. vietu Elites klasē.

Izdevniecības AGB izdotās šī autora grāmatas:

Harijs Sils. Āfrikas josta
No Rīgas līdz Keiptaunai